Adresa firma :

Tinex s.r.o.
Pražská 2
040 11 Košice
Slovakia
Telefón:
00421-55-643 4032
00421-55-789 9167
00421-55-789 9168
Fax: 00421-55-642 8114
IČO: 31 689 477
DIČ: SK 20204 87986
vložka: sro 4591/V
email: tinex@dodo.sk
Adresa prevádzka :

BUZICA
Hospodársky dvor
044 73 Buzica
Slovakia